CARN

Social Media

Summer ABC Haf

26 Gorff 2018 - 30 Awst 2018

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | Balaclafa | £3

Audience

Children, Families // Plant, Teuluoedd

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

Pob bore Dydd Iau dros yr Haf // Every Thursday morning over the summer


10:30am - 12:30pm

£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old27/7/18 - Mike Murray - Modelau plaster | Plaster modelling

2/8/18 - Abbie Parry - mwgwd ffelt | Felt masks

9/8/18 - Mike Murray - Plasticine

16/8/18 - Abbie Parry - Argraffu | Printmaking

23/8/18 - Abbie Parry - Adar Roly Poly | Roly Poly Birds

30/8/18 - Mike Murray - Potiau Paper maché | Paper Maché potsArchebwch eich le trwy e-bostio // Book your place through emailing:

carn.post@gmail.com