CARN

Social Media

Artistiaid

Mae aelodau CARN i gyd yn artistiaid sydd wedi'i lleoli o gwmpas Gogledd Cymu, o wahanol gefndiroedd a disgyblaethau. Trwy weithio gyda'n gilydd, rydym am gefnogi ein gilydd, darparu rhagor o gyfleoedd i bobl gymryd rhan ynddynt a chael phrofiad o'r celfyddydau yn yr ardal.

Rydym i gyd yn dod â gwahanol sgiliau i'r bwrdd - cysylltwch â ni os allwch chi helpu ni neu ymunwch â CARN os hoffech gyfrannu.CARN members are artist based all around North West Wales from different backgrounds and disciplines. Through working together we want to support each other, providing more opportunities for people to participate in and experience arts in the area.

We all bring different skills to the table – get in touch if you can help or join CARN if you would like to contribute.

Become a member