CARN

Social Media

Digwyddiadau

Beth sy'n mynd ymlaen? Ffeindiwch allan beth sy'n digwydd yng Nghaernarfon a phellach.

July

12 Gorff 2019
22 Gorff 2019

Arddangosfa Trelar | Trailer Exhibition Gareth Grffith

Start Time: 10am - 5pm Canolfan Gelfyddydol Aberystwyth Arts Centre, Prifysgol Aberystwyth University, Campws Penglais Campus, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE | AM DDIM | FREE

Find out more

August

09 Awst 2019

Galwad am Geisiadau Arddangosfa | Call for Exhibition Applications

Start Time: - 5pm Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon Gwynedd LL55 2AY | AM DDIM | FREE

Find out more
09 Awst 2019

Galwad am Stoc i'r Siop | Call out for Stock for the Shop

Start Time: - 5pm Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon Gwynedd LL55 2AY | AM DDIM | FREE

Find out more
10 Awst 2019

Gwaith-Chwarae / Play-Work Exhibition

Start Time: 12:00 - 17:00 Ty Pawb, Market Street Wrexham LL13 8BB | AM DDIM | FREE

Find out more
23 Awst 2019

Arddangosfa We're From Further North Than You Exhibition

Start Time: 7pm - 7pm Elusium gallery, 210 High Street, Swansea, SA1 1PE | AM DDIM | FREE

Find out more

September

06 Medi 2019

Agoriad Arddangosfa ADNEWYDDU | Open event for RENEW Exhibition

Start Time: 19:00 - 21:00 Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £5 cyffredinnol/general | £3 aelodau / members

Find out more
07 Medi 2019

ABC Medi | September ABC

Start Time: 10:30 - 12:30 Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £3 y plentyn / person | £3 per child / person

Find out more
07 Medi 2019

Arddangosfa ADNEWYDDU | RENEW Exhibition

Start Time: 10:00 - 16:00 Oreil CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | AM DDIM | FREE

Find out more
08 Medi 2019

Coffi a Celf

Start Time: 10:30 - 12:30 Oriel CARN, Canolfan Gwybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon Gwynedd LL55 2AY | AM DDIM | FREE

Find out more
16 Medi 2019

Clwb Darlunio | Drawing Club

Start Time: 6:30pm - 8:30pm Oriel CARN, Canolfan Gwybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon Gwynedd LL55 2AY | £25

Find out more