CARN

Social Media

Stiwdio Pwy? Who's Studio Lisa Eurgain Taylor

14 Mai 2020 - 31 Awst 2020

Start Time: 6:30pm - End Time: 23:59pm | Ar-lein | Online | AM DDIM | FREE

Stiwdio Pwy? Who's Studio?

Cyfres newydd o fidios gan CARN, yn gyfle arbennig i gael gweld du ôl i'r lleni a cael gweld stiwdios a rhai o artistiaid a ffrindiau CARN yn gweithio o fewn eu stiwdios.

A new series of videos from CARN, is a very special opportunity to see behind the curtain and see some of CARN's artists working within their studios.

Audience

PAWB | ALL

Stiwdio Pwy? Who's Studio? Lisa Eurgain Taylor

Yn ar ail fidio o'r gyfres newydd yma, rydym yn ymweld â'r artist Lisa Eurgain Taylor. Mae Lisa wedi sefydlu'i hun fel artist tirluniau haniaethol yng Ngogledd Cymru ac ehangach. Yn y fidio hon, mae Lisa yn dangos ni o gwmpas ei stiwdio, dangos rhai o'u defnyddiau ac yn rhoi demo bach ini o'i gwaith.

Fidio yn Gymraeg

Mae'r fidio hon wedi'i rannu â CARN gyda diolch i'r artist Lisa Eurgain Taylor, a wedi'i olygu gan Menna Thomas, Cydlynnydd CARN.

Am rhagor o wybodaeth ney i gymeryd rhan yn 'Stiwdio Pwy? /Who's Studio?' cysylltwch â CARN ar ebost: carn.post@gmail.com

Bydd fidio newydd ar gael pob Dydd Iau


In the second instalment in this new series we get to visit with artist Lisa Eurgain Taylor in her studio. Lisa has established herself as an abstract landscapes artist in North Wales and beyond. Here she discusses the materials she uses for her work as well as giving us a small demo of her working style.

Film in Welsh.

This video shared with CARN thanks to artist Lisa Eurgain Taylor, and edited by Menna Thomas, CARN co-ordinator.

For further information or to take part of 'Stiwdio Pwy?'/Who's Studio? contact CARN via email: carn.post@gmail.com

A new video will be shared each Thursday