CARN

Social Media

​​Gweithdy Darlunio | Drawing Workshop​

21 Hyd 2018 - 21 Hyd 2018

Start Time: 2pm - End Time: 4pm | BALACLAFA CARN, Balaclava Road, Caernarfon Gwynedd LL55 1TG | AM DDIM | FREE

Gweithdy Darlunio | Drawing Workshop

Fel rhan o DARLUN MAWR | As part of THE BIG DRAW


Audience

Pawb | Everyone

Gweithdy Darlunio | Drawing Workshop

Dydd Sul | Sunday 21.10.18

2-4pm


gyda | with

Ffion Pritchard


AM DDIM | FREE


Fel rhan o DARLUN MAWR | As part of THE BIG DRAW


Bydd Ffion yn arwain sesiwn yn gweithio hefo cymeriadau a naratif. Sesiwn llawn gemau creadigol, dylunio cymeriadau ac arbrofi a chaware!!


Am ddim ac yn agored i bawb! Dewch draw i gymryd rhan


Am rhagor o wybodaeth:

carn.post@gmail.com // www.thebigdraw.org


Ffion will be leading the session working with characters and narrative. A session full of creative games, designing characters and experimenting and play!!


Free session and open to all! So come take part


For further information:

carn.post@gmail.com // www.thebigdraw.org