CARN

Social Media

ABC Mai gyda Mr Kobo | May ABC with Mr Kobo

04 Mai 2019 - 04 Mai 2019

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | Balaclafa CARN | £3

Audience

Teuluoedd a plant 4-10 oed | Families and children 4-10 years old

Artistaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

10:30am - 12:30pm

£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old

Cyfle i gael go ar greu gwaith yn defnyddio techneg peirograffeg gyda’r artist Mr Kobo

Come try your hand at pyrography techniques with artist Mr Kobo

Archebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com

Gweld Llai