CARN

Social Media

Stiwdio Pwy? Who's Studio? Gweni Llwyd 11.06.20

11 Jun 2020 - 31 Aug 2020

Start Time: 6:30pm - End Time: 23:59pm | Ar-lein | Online | AM DDIM | FREE

A new series of videos from CARN, is a very special opportunity to see behind the curtain and see some of CARN's artists working within their studios.

Audience

Pawb | All

Stiwdio Pwy? Who's Studio? Gweni Llwyd


A new series of videos from CARN, is a very special opportunity to see behind the curtain and see some of CARN's artists working within their studios. In this instalment in this new series, Gweni shows is around her Cardiff studio.

Gweni Llwyd is an artist from the Nantlle Valley based in Cardiff. Her practice concerns the everyday, the sensory and the absurd, predominantly mediated through video, sound and installation.

Current work explores the non-chronological nature of compiling memories, information, and experiences in a rapidly developing landscape, where digital and physical realities overlap. Gweni is also part of the Cardiff creative group Rat Trap follow them on Instagram @rattrapcdf. You can follow Gweni on Instagram, @gwenillwyd or check out her website: http://www.gwenillwyd.com

For further information or to take part of 'Stiwdio Pwy?'/Who's Studio? contact CARN via email: carn.post@gmail.com

———-

Stiwdio Pwy? Who's Studio? Gweni Llwyd

Cyfres newydd o fidios gan CARN, yn gyfle arbennig i gael gweld du ôl i'r lleni a cael gweld stiwdios a rhai o artistiaid a ffrindiau CARN yn gweithio o fewn eu stiwdios.

Mae Gweni Llwyd yn artist o Ddyffryn Nantlle wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae ei gwaith celf yn canolbwyntio ar y pob dydd, y synhwyraidd a’r afresymol, wedi'i gyfryngu'n bennaf trwy fideo, sain a gosodiadau.

Mae ei gwaith diweddar yn archwilio'r natur anghronolegol o lunio atgofion, gwybodaeth a phrofiadau mewn tirwedd sy'n datblygu'n gyflym, lle mae realiti digidol a chorfforol yn gorgyffwrdd. Mae Gweni hefyd yn o'r grwp creadigol RAT Trap sydd wedi'u lleoli yng Nghaerdydd. Gallwch ddilyn nhw ar Instagram, @rattrapcdf. Gallwch hefyd ddilyn Gweni a'i gwaith ar Instagram, @gwenillwyd neu wrh mynd i'w gwefan: http://www.gwenillwyd.com

Am rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan o 'Stiwdio Pwy?'/Who's Studio? cysylltwch â CARN drwy ebost: carn.post@gmail.com