CARN

Social Media

Ffotograffiaeth Twll Pin | Pinhole Photography

29 Jul 2018

Start Time: 11:00 - End Time: 14:00 | Balaclafa

Gweithdy | Workshop

Ffotograffiaeth twll pin | Pinhole Photography
gyda | with
Justine Montford (Pitchblack Paradise Darkroom, Glynllifon)

Dydd Sul | Sunday 8/7/18

11:00 – 14:00

Gweithdy Camera Twll Pin
Yn ystod y gweithdy undydd yma, byddwch yn cael y cyfle i greu camerau twll pin eich hunain allan o pobmathau o wrthrychau. Yna gewch gyfle i fynd am dro i dynnu lluniau a’u prosesu yn ddelwedd unigol.

During this one-day workshop, you’ll get the opportunity to create your own pinhole camera from everyday objects. Followed by an opportunity to go for a walk and get some images to process and create a unique, tangible print.

Mae llefydd yn gyfynedig, felly plis archebwch o flaen llaw | Places are limited, so please do book in advance

Am rhagor o wybodaeth | For further information:
carn.post@gmail.com

Balaclafa, Ffordd Balaclafa, Caernarfon LL55 1TG