CARN

Social Media

Gweithdy Sgrin Gwyrdd Dolig | Christmas Green Screen Workshop

15 Dec 2018 - 15 Dec 2018

Start Time: 1pm - End Time: 4pm | BALACLAFA | £10 | £8

Audience

Pawb | All

Gweithdy Sgrin Gwyrdd Dolig | Christmas Green Screen Workshop

Dydd Sadwrn | Saturday 15.12.18

1-4pm

£10 | £8(i aelodau/myfyrwyr | for members/students)

Cyflwyniad i beth allwn ni wneud gyda Sgrîn Werdd a chyflwyniad i ddefnyddio sgrîn werdd. Bydd Ffion hefyd yn cyflwyno chi o sut i olygu sgrîn werdd drwy raglen, Premier. Yn ogystal a chreu animeiddiad stop motion syml.

Am rhagor o wybodaeth neu i archebu lle:

carn.post@gmail.com

________________________________________________

An introduction to what can be done with a Green Screen an how it can be used. Ffion will also introduce to how to edit the green screen using the programme, Premier.

Ffion will show how we can create a simple stop motion animation.

For further information or to book your place:

carn.post@gmail.com