CARN

Social Media

Gweithdy Sgrîn Werdd Calan Gaeaf | Halloween Green Screen Workshop

27 Oct 2018 - 27 Oct 2018

Start Time: 13:00 - End Time: 16:00 | BALACLAFA CARN | £15 | £10 (aelodau/myfyrwyr | members/students)

Gweithdy Cyflwyniad i Sgrîn Werdd gyda Ffion Pritchard

Introduction to Green Screen workshop with Ffion Pritchard

Audience

14+

Gweithdy Sgrin Gwyrdd Calan Gaeaf | Halloween Green Screen Workshop


Dydd Sadwrn | Saturday 27.10.18


1-4pm


£15 | £10(i aelodau/myfyrwyr | for members/students)


Cyflwyniad i beth allwn ni wneud gyda Sgrîn Werdd a chyflwyniad i ddefnyddio sgrîn werdd. Bydd Ffion hefyd yn cyflwyno chi o sut i olygu sgrîn werdd drwy raglen, Premier. Yn ogystal a chreu animeiddiad stop motion syml.


Addas i 14+


Am rhagor o wybodaeth neu i archebu lle:

carn.post@gmail.com


________________________________________________


An introduction to what can be done with a Green Screen an how it can be used. Ffion will also introduce to how to edit the green screen using the programme, Premier.

Ffion will show how we can create a simple stop motion animation.


Suitable for ages 14+


For further information or to book your place:

carn.post@gmail.com