CARN

Social Media

​Gweithdy Dylunio Cymeriad | Character Design Workshop

21 Oct 2018 - 21 Oct 2018

Start Time: 11:30am - End Time: 1:30pm | BALACLAFA CARN, Balaclava Road, Caernarfon Gwynedd LL55 1TG | AM DDIM | FREE

Gweithdy Dylunio Cymeriad | Character Design Workshop

Fel rhan o DARLUN MAWR | As part of THE BIG DRAW

Audience

Pawb | All

Gweithdy Dylunio Cymeriad | Character Design Workshop
Dydd Sul | Sunday 21.10.18
11:30 - 1:30pm

gyda | with
Menai Rowlands

AM DDIM | FREE

Fel rhan o DARLUN MAWR | As part of THE BIG DRAW

Bydd Menai yn arwain y sesiwn yma i ddylunio cymeriadau eich hunain tra yn magu sgiliau darlunio a defnyddio dyfrliwiau

Am ddim ac yn agored i bawb! Dewch draw i gymryd rhan

Am rhagor o wybodaeth:
carn.post@gmail.com // www.thebigdraw.org

Menai will be guiding you in this session to design your own character whilst gaining skills in drawing and watercolours


Free session and open to all! So come take part

For further information:
carn.post@gmail.com // www.thebigdraw.org