CARN

Social Media

Galwad am Geisiadau Arddangosfa | Call for Exhibition Applications

09 Aug 2019 - 01 Oct 2019

Start Time: - End Time: 5pm | Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon Gwynedd LL55 2AY | AM DDIM | FREE

Galwad am geisiadau i arddangos yn Oriel CARN yn ystod 2020.

Galwad am geisiadau sioeau unigol, dau berson neu sioe grwp


Bydd y ceisiadau yn cael eu dethol gan panel dethol

DYDDIAD CAU: 5yh 01.10.19


Am rhagor o wybodaeth neu am ffurflen gais cysylltwch ar ebost i carn.post@gmail.comCall for applications for exhibitions for 2020 program at Oriel CARN.

Call for individual, 2 person or group shows


Applications will be selected by selection panel

CLOSING DATE: 5pm 01.10.19


For more information or get an application form contact via the email, carn.post@gmail.com