CARN

Social Media

Cyfarfod Cyffredinnol | General Meeting

26 Mar 2020 - 26 Mar 2020

Start Time: 18:30 - End Time: 20:00 | Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | AM DDIM | FREE

18/03/20

****CYHOEDDIAD COVID-19 ANNOUNCEMENT****

Yn sgil feirws COVID-19 bydd Oriel CARN ar gau am y dyfodol anweladwy, felly ni fydd y digwyddiad yma yn digwydd. Ond mi fyddwn ni yn parhau i gael presenoldeb arlein ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Felly cadwch olwg allan am ddigwyddiadau perthnasol ar-lein ar Ddydd Iau 26/03 am 6:30yh.

**********

In response to the COVID-19 virus, Oriel CARN is closed from today until the foreseeable future and therefore this event will not go ahead. We will however still have an online presence, using our website and our social media platforms. So keep an eye out for related online event on Thursday 26/03 at 6:30pm..

Audience

Pawb | All

Cyfarfod Cyffredinnol CARN General Meeting

6:30 - 8pm

Cyfarfod cyffredinnol CARN yn agored i bawb, yn gyfle i rwydweithio a cael gwybodaeth diweddaraf am CARN

CARN General Meeting is open to all, an opportunity to network and get the latest information about CARN