CARN

Social Media

Clwb Darlunio | Drawing Club

06 Apr 2020 - 06 Apr 2020

Start Time: 6:30pm - End Time: 8:30pm | ORIEL CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £6

18/03/20

****CYHOEDDIAD COVID-19 ANNOUNCEMENT****

Yn sgil feirws COVID-19 bydd Oriel CARN ar gau am y dyfodol anweladwy, felly ni fydd y digwyddiad yma yn digwydd. Ond mi fyddwn ni yn parhau i gael presenoldeb arlein ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Felly cadwch olwg allan am ddigwyddiad perthnasol ar-lein ar Ddydd Llun 06/04 am 6:30yh.

**********

In response to the COVID-19 virus, Oriel CARN is closed from today until the foreseeable future and therefore this event will not go ahead. We will however still have an online presence, using our website and our social media platforms. So keep an eye out for a related online event on Monday 06/04 from 6:30pm.

Audience

Pawb | All

Clwb Darlunio | Drawing Club

06.04.20

6:30pm - 8:30pm

Oriel CARN, Canolfan Gwybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon Gwynedd LL55 2AY

£6

Clwb pob yn ail wythnos i ddysgu sgiliau a technegau ar wahanol mathau o ddarlunio gyda gwahanol artistiaid

A fortnightly drawing club to learn techniques and skills of different drawing forms with various artists

Dyddiadau canlynol | Following dates:

20/04, 04/05, 18/05, 01/06

Am rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle | For more information or to book your place: carn.post@gmail.com