CARN

Social Media

Clwb Darlunio | Drawing Club

23 Mar 2020 - 23 Mar 2020

Start Time: 6:30pm - End Time: 8:30pm | ORIEL CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £6

18/03/20

****CYHOEDDIAD COVID-19 ANNOUNCEMENT****

Yn sgil feirws COVID-19 a gan bod Oriel CARN ar gau am y dyfodol anweladwy, ni fydd y digwyddiad yma yn mynd yn ei flaen. Ond mi fyddwn ni yn cynnal sesiwn darlunio o rhyw fath yn ddigidol yn ystod yr un amser, 6-30-8:30yh, ar nos Lun 23/03. Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

**********

In response to the COVID-19 virus, Oriel CARN is closed from today until the foreseeable future and therefore this event will not go ahead. We will however create some sort of drawing session digitally/virtually, during the same time frame, 6:30 - 8:30pm on Monday 23/03. More information to follow.

Audience

Pawb | All

Clwb Darlunio | Drawing Club

23.03.20

6:30pm - 8:30pm

Oriel CARN, Canolfan Gwybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon Gwynedd LL55 2AY

£6

Clwb pob yn ail wythnos i ddysgu sgiliau a technegau ar wahanol mathau o ddarlunio gyda gwahanol artistiaid

A fortnightly drawing club to learn techniques and skills of different drawing forms with various artists

Dyddiadau canlynol | Following dates:

06/04, 20/04, 04/05, 18/05

Am rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle | For more information or to book your place: carn.post@gmail.com