CARN

Social Media

Arddangosfa Trelar | Trailer Exhibition Gareth Grffith

22 Jul 2019 - 07 Sep 2019

Start Time: 10am - End Time: 5pm | Canolfan Gelfyddydol Aberystwyth Arts Centre, Prifysgol Aberystwyth University, Campws Penglais Campus, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE | AM DDIM | FREE

Audience

Pawb | All

Gareth Griffith: Trelar / Trailer

22 Gorffennaf - 7 Medi

Oriel 1

Ymunwch â ni ar gyfer agoriad arddangosfa Gareth Griffith gyda taith o gwmpas yr arddangosfa gan yr artist a'r curadur Steffan Jones- Hughes, 6-8yh, 27ain Gorffennaf.

Please join us for the opening of Gareth Griffith's exhibition with a walk and talk by the artist and curator Steffan Jones-Hughes, 6-8pm, 27th July.

Dyma arddangosfa o waith newydd gan yr artist Gareth Griffith, sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Mae’r Adeiladwaith a’r paentiadau yn ystyried y cysylltiadau rhwng lle ac amser ac yn cwestiynu materion cymdeithasol. Mae’r llefydd yn cynnwys Lerpwl, lle astudiodd yn y 1960au, Jamaica, lle bu’n byw efo’i deulu ifanc yn y saithdegau cynnar, a Mynydd Llandegai uwchben Dyffryn Ogwen lle y mae wedi byw a gweithio ers dros 40 mlynedd. Yn ei bedwar ugeinfed flwyddyn bellach, mae’r artist dylanwadol hwn yn cyflwyno gwaith sy’n defnyddio profiadau o’i einioes ac yn myfyrio ar y prosesau cynhyrchu a ddefnyddiwyd gan weithwyr ffatri yn y cymoedd a sut mae’r artist yn defnyddio’r un deunyddiau a phrosesau mewn ffyrdd gwahanol.

“Yr wyf yn edrych am cysylltiadau rhwng cerflunio a paentiadau . Y mae na cydfyw rhwng y dau-y gosodiad a’r paentiad.”

Gareth Griffith


Oriau agor | Open times:

Gallery 1 Llun - Mercher |Monday - Wednesday: 10am - 5pm

Iau - Sadwrn | Thursday - Saturday: 10am - 8pm

Sul | Sunday: 1pm - 5pm