CARN

Social Media

Arddangosfa Gwyl y Ferch Exhibition

29 Feb 2020 - 12 Apr 2020

Start Time: 10:00 - End Time: 17:00 | Oriel CARN | AM DDIM | FREE

Arddangosfa yn dathlu merched fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Ferch | An exhibition celebrating women as part of International Women's Day

Audience

PAWB | ALL

Gŵyl fis o hyd yng Ngogledd Cymru, yn dathlu menywod Cymru a'u talent. Celf, cerddoriaeth, ysgrifennu, gweithdai a llawer mwy. Mae'r holl elw yn mynd at Gymorth i Fenywod Bangor.

Digwyddiad di-elw yw hwn i godi arian at Gymorth i Fenywod Bangor ac i ddathlu creadigrwydd a thalent menywod yng Ngogledd Cymru.

Rhagor o wybodaeth a manylion i ddod....


Am rhagor o wybodaeth yn y cyfamser, cysylltwch: carn.post@gmail.com

// gwylyferch@gmail.comA month long festival in North Wales, celebrating welsh women and their talent. Art, music, writing and workshops. All proceeds go to Bangor Women's Aid.

This is a non profit event to raise money for Bangor Women's Aid and to celebrate the creativity and talent of women in North Wales.


More information and details to follow shortly


For further information in the meantime, contact: carn.post@gmail.com // gwylyferch@gmail.com