CARN

Social Media

Arddangosfa Gwyl y Ferch Exhibition

29 Feb 2020 - 12 Apr 2020

Start Time: 10:00 - End Time: 17:00 | Oriel CARN | AM DDIM | FREE

18/03/20

****CYHOEDDIAD COVID-19 ANNOUNCEMENT****

Yn sgil feirws COVID-19 bydd Oriel CARN ar gau am y dyfodol anweladwy, felly ni fydd y digwyddiad yma ar agor i'r cyhoedd. Ond mi fyddwn ni yn parhau i gael presenoldeb arlein ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Felly cadwch olwg allan am ddigwyddiadau perthnasol ar-lein.

**********

In response to the COVID-19 virus, Oriel CARN is closed from today until the foreseeable future and therefore this event will not be open to the public. We will however still have an online presence, using our website and our social media platforms. So keep an eye out for related online events.

Audience

PAWB | ALL

Arddangosfa yn dathlu merched fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Ferch

An exhibition celebrating women as part of International Women's Day


Gŵyl fis o hyd yng Ngogledd Cymru, yn dathlu menywod Cymru a'u talent. Celf, cerddoriaeth, ysgrifennu, gweithdai a llawer mwy. Mae'r holl elw yn mynd at Gymorth i Fenywod Bangor.

Digwyddiad di-elw yw hwn i godi arian at Gymorth i Fenywod Bangor ac i ddathlu creadigrwydd a thalent menywod yng Ngogledd Cymru.

Rhagor o wybodaeth a manylion i ddod....


Am rhagor o wybodaeth yn y cyfamser, cysylltwch: carn.post@gmail.com

// gwylyferch@gmail.comA month long festival in North Wales, celebrating welsh women and their talent. Art, music, writing and workshops. All proceeds go to Bangor Women's Aid.

This is a non profit event to raise money for Bangor Women's Aid and to celebrate the creativity and talent of women in North Wales.


More information and details to follow shortly


For further information in the meantime, contact: carn.post@gmail.com // gwylyferch@gmail.com