CARN

Social Media

Arddangosfa FFINIOL | BORDERLINES Exhibition

11 Jan 2020 - 23 Feb 2020

Start Time: 10:00 - End Time: 16:00 | Oriel CARN | AM DDIM | FREE

Audience

PAWB - NODER - rhai darnau gyda delweddau anweddus | ALL - NOTE - some pieces contain explicit imagery

Arddangosfa Ffiniol | Borderline Exhibition
gan | by
Michael Roberts & Llyr Alun
11.01.20 - 22.02.20

Bydd yr arddangosfa hon o weithiau newydd gan yr artistiaid ifanc cyffrous, Michael Roberts a Llyr Alun, yn cyfuno cymysgedd o waith lliwgar cerfluniol Llyr gyda gwaith leino Michael a bydd yn uno’n arddangosfa gydweithredol. Dyma arddangosfa o weithiau lliwgar ac undonog wedi'u cymysgu gyda'i gilydd er mwyn cyferbynnu ac ategu ei gilydd o fewn y gofod.

This exhibition of new works by the exciting young artists, Michael Roberts and Llyr Alun, will combine a mixture of Llyr’s sculpturally based colourful work with Michael’s linoprints and will amalgamate into a collaborative exhibition. This is an exhibition of colourful and monotone works mixed together in order to contrast and complement each other within the space.


Arddangosfa yn agor yn swyddogol nos Sadwrn 11 o Ionawr 2020 am 7yh

Official exhibition opening will take place on Saturday 11th of January 2020 at 7pm


Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch // For further information, contact:
carn.post@gmail.com // 07472531813