CARN

Social Media

ABC Mai | May ABC

09 May 2020 - 09 May 2020

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | ORIEL CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £3 y plentyn / person | £3 per child / person

Sesiwn arbennig yn rhan o Wyl Fwyd Caernarfon
A special session as part of Caernarfon's Food Festival

Gwyl Fwyd Caernarfon

Audience

Teuluoedd a plant 4-10 oed | Families and children aged 4-10

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!


Dydd Sadwrn | Saturday

09.05.20

10:30am - 12:30pm


£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old


Archebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com // 07472531813