CARN

Social Media

ABC+ Gorffennaf | July ABC+

11 Jul 2020 - 11 Jul 2020

Start Time: 13:30 - End Time: 15:30 | ORIEL CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £5 y plentyn / person | £5 per child / person

Audience

11-16 oed | 11-16 year olds

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

Dydd Sadwrn | Saturday

11.07.20

13:30am - 15:30pm


£5 y sesiwn // per session

11 - 16 oed // years oldArchebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com