CARN

Social Media

ABC+ Ebrill | April ABC+

04 Apr 2020 - 04 Apr 2020

Start Time: 13:30 - End Time: 15:30 | ORIEL CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £5 y plentyn / person | £5 per child / person

18/03/20

****CYHOEDDIAD COVID-19 ANNOUNCEMENT****

Yn sgil feirws COVID-19 bydd Oriel CARN ar gau am y dyfodol anweladwy, felly ni fydd y digwyddiad yma yn digwydd. Ond mi fyddwn ni yn parhau i gael presenoldeb arlein ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Felly cadwch olwg allan am ddigwyddiad perthnasol ar-lein ar Ddydd Sadwrn 04/04 1:30 - 3:30pm.

**********

In response to the COVID-19 virus, Oriel CARN is closed from today until the foreseeable future and therefore this event will not go ahead. We will however still have an online presence, using our website and our social media platforms. So keep an eye out for a related online event on Saturday 04/04 1:30 - 3:30pm.

Audience

11-16 oed | 11-16 year olds

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

Dydd Sadwrn | Saturday

04.04.20

13:30am - 15:30pm


£5 y sesiwn // per session

11 - 16 oed // years oldArchebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com