CARN

Social Media

ABC Hydref | October ABC

05 Oct 2019 - 05 Oct 2019

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | ORIEL CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £3 y plentyn / person | £3 per child / person

Audience

Teuluoedd a plant 4-10 oed | Families and children aged 4-10

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

Dydd Sadwrn | Saturday

05.10.19

10:30am - 12:30pm


£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old


Cyfle i arbrofi hefo siapiau a lliw i wneud darnau o emwaith lliwgar.

An opportunity to experiment with shape and colour to create some pieces of colourful jewellery

gyda | with

Beca Fflur

https://www.becafflur.com


Archebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com