CARN

Social Media

ABC Gorffennaf BAUHAUS 100 | ABC July BAUHAUS 100 gyda| with Rebecca F Hardy

13 Jul 2019 - 13 Jul 2019

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | TOurist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £3 y person/plentyn | £3 per child/person

Audience

Teuluoedd a plant 4-10 oed | Families and children aged 4 - 10

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

10:30am - 12:30pm

£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old

Dewch i greu darn o waith celf yn steil dysgu y BAUHAUS

Come create a piece of artwork in the style of the BAUHAUS teachings


Archebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com