CARN

Social Media

ABC Eisteddfod gyda Menna Thomas | Eisteddfod ABC with Menna Thomas

06 Aug 2019 - 06 Aug 2019

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | Stondin Palas Print(313-314) Maes Eisteddfod Genedlaethol, Llanrwst | £3 y person/plentyn | £3 per person/child

Audience

Teuluoedd a plant 4-10 oed | Families and children aged 4-10

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Sesiwn Arbennig ar faes yr Eisteddfod // A special session on the Eisteddfod's site

@ stondin Palas Print (rhif 313-314)


10:30am - 12:30pm

£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old


Dewch i greu rhywbeth i ychwanegu i'r ardd lyfrau @ Palas Print

Come create something to add to the book garden @ Palas PrintArchebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com