CARN

Social Media

ABC Awst gyda Menna Thomas | August ABC with Menna Thomas

03 Aug 2019 - 03 Aug 2019

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | Oriel CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £3 y person/plentyn | £3 per person/child

Audience

Teuluoedd a plant 4-10 oed | Families and children aged 4 -10

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

10:30am - 12:30pm

£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old

Cyfle i gael go ar argraffu bag eich hunain

A chance to design and print your own bag

Archebwch eich lle trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com