CARN

Social Media

Stiwdio Pwy? Who's Studio? Luned Rhys Parri 18.06.2020

18 Meh 2020 - 31 Awst 2020

Start Time: 6:30pm - End Time: 23:59 | Ar-lein | Online | AM DDIM | FREE

Cyfres newydd o fidios gan CARN, yn gyfle arbennig i gael gweld du ôl i'r lleni a cael gweld stiwdios â rhai o artistiaid a ffrindiau CARN yn gweithio o fewn eu stiwdios.

Audience

Pawb | All

Stiwdio Pwy? Who's Studio? Luned Rhys Parri

Cyfres newydd o fidios gan CARN, yn gyfle arbennig i gael gweld du ôl i'r lleni a chael gweld stiwdios â rhai o artistiaid a ffrindiau CARN yn gweithio o fewn eu stiwdios. Yn y gyfrol yma 'da ni'n ymweld â Luned Rhys Parri yn ei Stiwdio yn Groeslon.

Mae Luned Rhys Parri yn byw ac yn gweithio yn Nyffryn Nantlle, yng Ngogledd Cymru. Mae ei gwaith bob amser yn llawn cynhesrwydd a hiwmor. Wrth wneud inni wenu, ac wrth greu'r llewyrch cynnes, mae hi'n ddigon deheuig a sylwgar i ddal y manylion sy'n ein galluogi i fyd ei chymeriadau: Byd sy'n unigryw o Gymru, sydd yn gyflym diflannu. Mae'n atgoffa ni i edrych ar ôl y pethau bach, ac i gofio.

Mae'n adlewyrchu digwyddiadau bob dydd yng Nghymru yn ei delweddau tri dimensiwn hynod ryfeddol. Yn aml yn seiliedig ar y cof am gefn gwlad a threfi Cymru yn ei phlentyndod, mae Luned wrth ei bodd yn trin deunyddiau syml fel ffoil tun, cardbord, papur a gwifren - mae rhain yn cael eu cyfuno ag arwyneb paentiol i greu delweddau unigryw o ffraethineb a hiwmor tyner.

Allwch chi ddilyn Luned a'i gwaith ar Instagram @LunedRhysParri

Am rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan o 'Stiwdio Pwy?'/Who's Studio? cysylltwch â CARN drwy ebost: carn.post@gmail.com
Stiwdio Pwy? Who's Studio? Luned Rhys Parri

A new series of videos from CARN, is a very special opportunity to see behind the curtain and see some of CARN's artists working within their studios. In this instalment, we visit Luned at her home Studio in Groeslon.

Luned Rhys Parri lives and works in the Nantlle Valley, in North Wales. Her work is always filled with warmth and humour. While making us smile, and while creating that warm glow inside, she is deft and observant enough to catch the telling details which allow us into her characters' world: A world that is uniquely Welsh, and may be fast disappearing. She reminds us to look after the small things, and to remember.

She evokes quintessential everyday occurrences in Wales in her wonderful, quirky, three-dimensional images. Often based on memory of the countryside and towns of Wales in her childhood, Luned loves handling simple materials such as tinfoil, cardboard, paper and wire - these are combined with a painterly surface to create a unique image of tender wit and humour.

You can follow Luned and her work on her Instagram page @LunedRhysParri

For further information or to take part of 'Stiwdio Pwy?'/Who's Studio? contact CARN via email: carn.post@gmail.com