CARN

Social Media

Stitch'n'Bi*ch

23 Hyd 2018 - 23 Hyd 2018

Start Time: 18:00 - End Time: 21:00 | BALACLAFA | £4

Clwb creadigol agored i bawb | Creative club open to all

Audience

16+

Clwb Gwnïo, Gweu a Chrochetio wythnosol hwyliog a hamddenol ar gyfer pob gallu. Te a chacen am ddim! £4 y sesiwn.

A fun and relaxed weekly Sewing, Knitting and Crochet club, for all abilities. Free tea and cake! £4 a session.