CARN

Social Media

Darlunio Byw | Life Drawing

10 Medi 2018 - 21 Hyd 2018

Start Time: 5:30 - End Time: 8:30pm | Balaclafa CARN, Balaclava Road, Caernarfon, Gwynedd LL55 1TG | £ 15 I £ 10(aelodau/members) y sesiwn I per session

Darlunio Byw | Life Drawing


Pob Nos Lun | Every Monday Evening

Medi - Hydref | September - October

5:30 - 8:30pm


gyda | with

Rob Parsonson + Mike Murray

Audience

16+

Darlunio Byw | Life Drawing


gyda | with

Rob Parsonson + Mike Murray


Sesiynnau darlunio byw 3 awr gyda model a deunyddiau

Bydd yr artist yn eich arwain chi drwy wahanol ddulliau o ddarlunio byw

RHAID bod yn 16+ oed


£15 | £10 y sesiwn

(gostyniad i fyfyrwyr/disgyblion ysgol/aelodau CARN)

Y pris yn cynnwys costau y model, deunyddiau a thiwtor


Am rhagor o wybodaeth neu i archebu lle :

carn.post@gmail.com
3-hour life drawing sessions with a model and materials.

The artist will guide you through different methods of life drawing within the sessions.

MUST be of 16+ years old


£15 | £10 per session

(discount for students/school pupils /CARN members)

Price includes model, tutor and materials costs


For further information or to book your place:

carn.post@gmail.com