CARN

Social Media

Clwb Darlunio Digidol | Digital Drawing Club 18.05.20

18 Mai 2020 - 31 Awst 2020

Start Time: 6:30pm Ar-lein | Online | AM DDIM | FREE

Gweithdy Mynyddoedd Lliwgar Haniaethol | Colourful Abstract Mountains

gyda | with

Lisa Eurgain Taylor

Audience

Pawb | All

Gweithdy Mynyddoedd Lliwgar Haniaethol | Colourful Abstract Mountains Lisa Eurgain Taylor

Gweithdy Mynyddoedd Lliwgar Haniaethol | Colourful Abstract Mountains

Yn ein ail sesiwn digidol Clwb Darlunio, dyma fidio gan yr artist Lisa Eurgain Taylor ar sut i greu Mynyddoedd Lliwgar Haniaethol.

Ar gyfer y gweithdy hwn fydd angen y deunyddiau canylnol arnoch:

- 2 x ddarn o bapur

- Chwistrell dwr

- Papur Cegin(Kitchen roll)

- Paent Powdr fel - Colourcraft Brusho Powders (ar gael saa.co.uk/fruugo.co.uk/amazon/colourcraftltd.com)

- PVA/glud

- Siswrn

- Ac unrhyw ddeunyddiau eraill sydd gennych chi ar gael: Pensil, pensiliau lliw, sialc, crayons, pasteli, pinnau ffelt, dyfrliwiau a papur scrap

Mwynhewch!

Diolch i Lisa Eurgain Taylor am y gweithdy a'r fidio a wedi'i olygu gan Menna Thomas, Cydlynydd CARN.Dyddiadau canlynol | Following dates:

18/05, 01/06, 15/06, 29/06

Am rhagor o wybodaeth | For more information: carn.post@gmail.com