CARN

Social Media

ABC Mehefin gyda Menai Rowlands | June ABC with Menai Rowlands

01 Meh 2019 - 01 Meh 2019

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | Balalafa CARN | £3

Audience

Teuluoedd a plant 4-10 oed | Families and children 4-10 years old

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

10:30am - 12:30pm

£3 y sesiwn // per session

4 i 10 oed // years old


Cyfle i gael go ar greu Cerflun Llyfr gyda'r artist Menai Rowlands

Come try your hand at Book Sculptures with artist Menai Rowlands


Archebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com

Gweld Llai