CARN

Social Media

ABC+ Hydref | October ABC+

05 Hyd 2019 - 05 Hyd 2019

Start Time: 13:30 - End Time: 15:30 | ORIEL CARN, Canolfan Wybodaeth | Tourist Information Centre, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY | £5 y plentyn / person | £5 per child / person

Audience

11-16 oed | 11-16 year olds

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club

Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!

Dydd Sadwrn | Saturday

05.10.19

13:30am - 15:30pm


£5 y sesiwn // per session

11 - 16 oed // years old


Gweithdy creu gemwaith lliwgar gan ddefnyddio jesmonite - polymer sy'n edrych fel concrete.

Colorful jewelery making workshop using jesmonite - a concrete-like polymer.

gyda | with

Beca Fflur

https://www.becafflur.com


Archebwch eich le trwy e-bostio // Book your place by emailing:

carn.post@gmail.com