CARN

Social Media

ABC Hydref | ABC Autumn

08 Medi 2018 - 01 Rhag 2018

Start Time: 10:30 - End Time: 12:30 | Balaclafa CARN, Balaclava Road, Caernarfon, Gwynedd LL55 1TG | £3 y pen | per child

Audience

Plant a teuluoedd | Children and families

Artistiaid Bach Carn - Clwb ABC Club


Dysgwch Sgiliau Celf Newydd! // Learn New Art Skills!


Pob Dydd Sadwrn cyntaf y mis // Every first Saturday of the month

10:30am - 12:30pm


£3 y sesiwn // per session

4 - 10 oed // years old8/09/18

6/10/18

3/11/18

1/12/18Archebwch eich lle trwy e-bostio // Book your place through emailing:

carn.post@gmail.com